Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

Tilstrekkelig med bindende avtale med leietaker for fradragsføring av merverdiavgift

10.01.2014
Finansdepartementet har i en prinsipputtalelse av 17. desember 2013 avvist Skattedirektoratets innfortolkede krav om såkalte effektuerte leiekontrakter.
 
Skattedirektoratet har siden juli 2011 instruert skattekontorene om å kreve "virksomme leieforhold" som vilkår for at frivillig registrerte utleiere skal kunne fradragsføre inngående avgift. Dette medførte at utleiere i tillegg til å måtte vise til inngåtte leieavtaler, også måtte dokumentere at avtalene ga leietaker juridisk rett til å benytte lokalene, samt plikt til å betale leie.
 
Skattedirektoratets fortolkning av dette vilkåret kunne medføre at utleier var avskåret fra løpende fradragsføring av inngående avgift for klargjøring av bygg eller lokale, selv om avtale med leietaker var inngått på dette tidspunktet. Lokalene ville i dette tilfelle bli å anse som tomme, med risiko for at fradragsføringen da måtte skje over 10 år etter justeringsreglene.
 
I Finansdepartementets prinsipputtalelse gjøres det nå endelig klart at rettssituasjonen skal være slik den var før juli 2011. Det betyr at utleier nå kan løpende fradragsføre inngående avgift for kostnader relatert til lokaler med inngåtte leieavtaler, forutsatt at leietaker er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, lokalene skal benyttes i avgiftspliktig virksomhet og leieforholdet er reelt (bindende leieavtale).
 
Finansdepartementet konkluderer med at retten til frivillig registrering og fradragsrett tilkommer utleier ved inngåelse av leieavtale også for bygg som er under oppføring, før arealene blir stilt til leietakers rådighet.
 

Dette medfører også at utleiere som tidligere har blitt nektet fradragsføring under henvisning til Skattedirektoratets krav om effektuerte leiekontrakter, vil kunne ta forholdet opp med skattekontoret. Krav om endring av tidligere avgiftsoppgjør må fremsettes innen tre år etter den aktuelle termin.

-----------

Oslo, 10. jaunar 2014

Advokatfullmektig Øystein Vågsether

vagsether@bd.no

Tlf. 0047 23 23 90 30

 

www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61
FOLLO
Besøksadresse: Jernbaneveien 4
Postadresse: Postboks 76, 1401 Ski, Norway
Telefon: +47 64 91 41 41
Telefaks: +47 64 91 41 42

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container