Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold
 

 Kontakt

 

Brækhus Dege

Adresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)

Tlf: +47 23 23 90 90

E-post: advokat@bd.no

Vikarbyrådirektivet – praktisk betydning for din virksomhet?

30.11.2012

Illustrative picture: iStockphoto

Stortinget vedtok våren 2012, etter mye politisk strid, å implementere EUs vikarbyrådirektiv. Implementeringen skjer gjennom tre nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven, §§ 14-12 a), 14-12 b) og 14-12 c). Bestemmelsene trår med enkelte unntak, i kraft fra 1. januar 2013. Disse nye reglene vil få stor praktisk betydning, både for de bedrifter som benytter bemanningsbyråer og ikke minst for den enkelte arbeidstaker i bemanningsbyrået.
 
Den viktigste endringen er at den innleide arbeidstakeren skal minst sikres samme lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville fått dersom han/hun hadde vært ansatt direkte i innleiebedriften for å utføre samme arbeid. Med andre ord innføres det et likebehandlingsprinsipp.  Dette betyr at den innleide arbeidstakeren skal ha tilsvarende lønn, arbeidstid, pauser, ferie og fridager og tilgang til felles goder og tjenester hos innleier (med mindre objektive grunner tilsier noe annet). Det er likevel viktig å poengtere at pensjon er unntatt.
 
I praksis vil det oppstå en rekke spørsmål knyttet til hva som er samme lønns- og arbeidsvilkår. I mange bedrifter (særlig bedrifter som ikke er tariffbundne), vil dette være vanskelig å klarlegge.
 
For å sikre at regelverket faktisk etterleves har Stortinget også vedtatt en tiltakspakke. I korthet går tiltakene ut på at innleiebedriften plikter å informere bemanningsbyrået om lønn- og arbeidsvilkår (mer administrasjon både for innleier og utleier) samt at bemanningsbyrået har opplysningsplikt overfor både arbeidstaker og innleier. En praktisk viktig regel er at tillitsvalgte hos innleiebedriften vil få innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår avtalt mellom bemanningsbyrået og arbeidstakeren.
 
Innleiebedriften skal også årlig drøfte bruken av innleid arbeidskraft og praktiseringen av likebehandlingsprinsippet med tillitsvalgte i innleiebedriften.
 
Stortinget har endelig vedtatt et effektivt "ris bak speilet". Den innleide arbeidstakeren kan ved brudd på likebehandlingsprinsippet rette lønnskravet mot innleiebedriften. Dette gir innleiebedriften et vesentlig incentiv til å sørge for at bemanningsbyrået etterlever regelverket. Dette solidaransvaret trer dog først i kraft 1. juli 2013.
 
Det er avslutningsvis viktig å poengtere at implementeringen av vikarbyrådirektivet ikke endrer grunnvilkåret for innleie fra bemanningsbyrå i arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd. Dette betyr at innleiebedriften også i fremtiden kun kan leie inn arbeidskraft fra et bemanningsbyrå dersom vilkårene for midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd er oppfylt.
 
Artikkelen er skrevet av partner og advokat Bjørn Jacobsen. Jacobsen er leder for vår avdeling for arbeidsliv.
 
Først publisert 15.11.2012
www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61
FOLLO
Besøksadresse: Jernbaneveien 4
Postadresse: Postboks 76, 1401 Ski, Norway
Telefon: +47 64 91 41 41
Telefaks: +47 64 91 41 42

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container