Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

Ny arvelov - hva kan vi forvente?

04.03.2014
arv;advokat;ny;arvelov;oslo;sandvika;opprette;testamente;arving;eiendom
Velstandsutvikling og endrede familie- og samlivsformer byr på en rekke nye utfordringer for lovgiver. Utkast til ny arvelov ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet den 8. februar 2014, og skal ta sikte på å være mer tilpasset og egnet for nye generasjoner.
 
Ektefellers rettigheter er foreslått utvidet i en rekke sammenhenger. Utvalget har foreslått både en økning i ektefellers arvelodd fra en firedel til en halvpart hvor førstavdøde etterlater seg livsarvinger, i tillegg til å øke minstearven fra 4 til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (ca.510.000 kroner).
 
Det foreslås også at ektefeller skal være enearving i de tilfeller hvor avdøde ikke har livsarvinger. Endringen medfører en begrensning i arveretten til arvinger i den såkalte andre arvegangsklasse (foreldre, søsken), som etter utkastet skal ha en betinget sekundærarverett etter lengstlevende ektefelle. Utvidelsen medfører at boet skal deles likt mellom ektefellenes slekter etter lengstlevendes død, men da forutsatt at lengstlevende ikke har giftet seg på nytt, inngått samboerskap som har utløst arverett, etterlatt seg livsarvinger, eller opprettet testament som fastsetter en annen fordeling av arven.
 
En utvidelse av ektefellers rettigheter vil nødvendigvis gå på bekostning av øvrige arvingers arvelodd, og utvalget har foreslått å redusere livsarvingers pliktdel fra to tredjedeler til en halvpart.  Dersom avdøde etterlater seg ektefelle eller arveberettiget samboer, innebærer dette at pliktdelen vil reduseres til en firedel, og i andre tilfeller til en halvdel. Ny arvelov tar i tillegg sikte på å endre pliktdelens maksimumsbeløp fra en million kroner, til 40 ganger folketrygdens beløp (ca. 3,4 millioner kroner).
 
Samboerskap er i økende grad blitt en akseptert samlivsform, og utvalget har foreslått at samboere i størst mulig grad, skal likestilles arverettslig med ektefeller. Samboere skal likestilles med ektefeller både hva gjelder legalarverett og uskifte, men under forutsetning av at samboerne har, har hatt eller venter felles barn, eller at man har vært samboere de siste fem årene forut for dødsfallet.
 
Utvalget foreslår også enklere testamentsregler. Det vil fortsatt være krav om å ha vitner ved opprettelsen av testament, men at det i tillegg skal være en adgang til å sette opp testament hos tingretten, uten vitner.
 
Den 30. april 2014, kl. 08.15 – 10.00 avholder vi et frokostseminar som omhandler dette temaet. Seminaret vil finne sted i våre nye lokaler i Sandvika, Rådmann Halmrasts vei 7. Deltakelse er gratis, men med forhåndsregistrering til seminar@bd.no senest tre virkedager før kursdato.
 
------
www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61
FOLLO
Besøksadresse: Jernbaneveien 4
Postadresse: Postboks 76, 1401 Ski, Norway
Telefon: +47 64 91 41 41
Telefaks: +47 64 91 41 42

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container