Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

Full seier for G4S i KOFA

Brækhus Dege-advokat Bredo Stabell representerte nylig G4S i sak for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Klagenenmdens avgjørelse i saken medfører full seier for G4S.

Universitetet i Oslo avviste G4S i Norge fra å levere vakttjenester under henvisning til tvil om hvorvidt enkelte kontrakter inngått av G4S israelske datterselskap kunne være i strid med menneskerettighetene fordi G4S selv hadde opplyst at G4S anså kontraktene problematiske i forhold til eget etisk regelverk og arbeidet med å avslutte disse. Kofa fant at G4S i Norge ikke kunne holdes ansvarlig for kontrakter inngått av G4S i Israel så lenge det kun er en selskapsrettslig kobling mellom de to selskapene og det norske selskapet ikke har vært involvert i leveransene i Israel. Det var derfor ikke grunnlag for å påstå at G4S i Norge brøt med kvalifikasjonskravet om å ikke bryte menneskerettighetskonvensjonene direkte «eller via sin forbindelser.» Kofa fant også at G4S ikke kunne sies å ha «gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje» da det ikke forelå noen annen forbindelse mellom det norske og det israelske selskapet enn den rent selskapsrettslige tilknytningen. Avgjørelsen kan i sin helhet leses her.

Kofas avgjørelse falt 23.10 og er nok blitt betraktelig lettet av EU-domstolens avgjørelse i T-4574/10 som falt 15.10 og hvor retten klart ga uttrykk for at avvisningsregelen i anskaffelsesretten er ment å ramme juridiske personer og at gjennomskjæring kun skal skje i klare omgåelsestilfeller og hvor det kan konstateres at datter/søsterselskapet faktisk har medvirket til den handlingen som begrunner avvisningen. Praksisen fra EU og nå fra Kofa vil også måtte påvirke hvordan norske myndigheter i fremtiden vurderer identifikasjon mellom selskaper i samme konsern under anskaffelsesretten og mye tyder på at det tidligere Fornyings- og administrasjonsdepartementets tolkningsbrev av 12.01.11 ikke lenger uttrykker gjeldende rett.

Brækhus Dege arrangerer jevnlig kurs relatert til offentlige anskaffelser. Vi tilbyr også internkursing for bedrifter i temaet. Kontakt fagansvarlig Christian Bendiksen for mer informasjon på +47 918 52 246 // christian.bendiksen@bd.no.

 
www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container