Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

Forslag til forenklinger i merverdiavgiftsreglene for utleiere av bygg eller anlegg

07.10.2013
Finansdepartementet har sendt et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven på høring som skal forenkle registreringsprosessen for utleiere. Finansdepartementet har gitt frist til 6. januar 2014 for å komme med innspill. Det kan derfor ikke ventes noen regelendringer før et stykke ut i 2014.
 
De foreslåtte endringene gjennomgås i korthet nedenfor.
 
Krav om særskilt søknad bortfaller
 
Departementet foreslår at kravet om søknad for frivillig registrering for allerede avgiftsregistrerte utleiere oppheves. Anses vilkårene for frivillig registrering som oppfylt og utleier følger pliktene som gjelder for frivillig registrerte, legges det til grunn at utleier også har et ønske om å være frivillig registrert for utleievirksomheten. Følgelig kan virksomheten beregne avgift på leievederlaget og fradragsføre kostnader knyttet til dette uten risiko for tilbakeføring på grunn av forglemmelser.
 
Vi minner likevel om at vilkårene for frivillig registrering uansett må være oppfylte for å nyte godt av denne forenklingen. Det betyr at for eksempel oppføring av bygg for salg eller utleie til virksomheter som driver unntatt næringsvirksomhet ikke oppfyller vilkårene. Vær også særlig oppmerksom på vilkårene for fremleie og at vilkårene nevnt ovenfor også vil gjelde for fremleier.
 
Det foreslås ingen endringer i søknadskravet for næringsdrivende som starter utleievirksomhet uten å være avgiftsregistrert fra før av.
 
Virkningstidspunktet for frivillig registrering settes seks måneder før søknad sendes inn
 
For næringsdrivende som ikke er avgiftsregistrert fra før av, foreslås det at virkningstidspunktet settes seks måneder tilbake før innsendt søknad.
 
Merk da at som for all annen avgiftspliktig virksomhet vil i dette tilfelle virksomheten også ha plikt til å innberette og innbetale avgift på leievederlaget oppkrevd fra tidspunktet for registrering. Virksomheten gis selvfølgelig også rett til å fradragsføre inngående avgift fra samme tidspunkt.
 
For næringsdrivende som ikke blir søknadspliktige etter nye regler – det vil si allerede avgiftsregistrerte virksomheter - settes virkningstidspunktet til da virksomheten tilkjennegir å være avgiftspliktig – for eksempel at utleier legger avgift på leievederlaget.
 
Den viktigste konsekvensen av de foreslåtte reglene er at risikoen for å miste adgangen til direkte fradrag reduseres. Utleiere får nå en lengre periode å områ seg på og kan tilrettelegge for en optimal fradragsføring allerede fra oppstart.
 
Kontakt: Øystein Vågsether - vagsether@bd.no // +47 23 23 90 30.
 
 
www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61
FOLLO
Besøksadresse: Jernbaneveien 4
Postadresse: Postboks 76, 1401 Ski, Norway
Telefon: +47 64 91 41 41
Telefaks: +47 64 91 41 42

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container