Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold
 

 Kontakt

 

Brækhus Dege

Adresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)

Tlf: +47 23 23 90 90

E-post: advokat@bd.no

Finansdepartementet avklarer vedrørende justeringsreglene for bygg og nybygg (ifm. om- og påbygging)

13.06.2012
Skrevet 11. juni 2012, oppdatert 13. juni 2012.
 
Finansdepartementet har i en melding av 8. juni 2012 uttalt seg om forståelsen av når justeringsperioden skal løpe fra for nybygg og bygg som er gjenstand for på- eller ombygging.
 
Uttalelsen kommer som en følge av Skattedirektoratets melding i juni 2011 som medførte en betydelig ulempe for eiendomsaktørene med hensyn til å sikre samlet fradrag for inngående merverdiavgift. I Skattedirektoratets melding ble det nemlig forutsatt at et nytt bygg eller et bygg som hadde hatt aktiveringspliktige omkostninger, måtte ha fått på plass leietakere i hele bygget innen 6 måneder etter første leietaker tok bygget i bruk for å kunne foreta en samlet fradragsføring av merverdiavgiften. I dette lå også at det ikke var tilstrekkelig med en inngått leiekontrakt – leiekontraktene måtte også være effektuert, som betyr at leietaker måtte ha begynt å bruke lokalene eller begynt å betale leien innen denne fristen. I motsatt fall risikerte utleier å bli sittende igjen med kun en rett til å justere inngående avgift de neste ti årene i stedet for en samlet fradragsføring for hele tiltaket.
 
At dette ville medføre en betydelig økonomisk ulempe for eiendomsutleiere ble fort tydelig.
 
En slik fortolkning hadde støtte verken i eiendomsbransjen eller hos Finansdepartementet, og dette kom fort fram da skattekontorene inntil videre ble bedt om å ikke følge de nye retningslinjene.
 
Følgende presiseringer kan utledes fra Finansdepartementets melding:
 
·         Det kan fortsatt løpe forskjellige justeringsperioder i et bygg. På større byggetiltak vil dermed de enkelte byggetrinn kunne bli å anse som ett tiltak, i stedet for at man anser alt som ett tiltak. Det skal likevel gjøres en konkret vurdering av hvorvidt man likevel må operere med ett tiltak eller flere. Ved omfattende tiltak på bygg dere flere tiltak fullføres trinnvis, er det essensielt at man på en etterrettelig måte individualiserer og identifiserer de tiltak som er gjort i tilfelle avgiftsmyndighetene ber om opplysninger.
 
·      Finansdepartementet sier ikke noe konkret om tidspunktet for når 6-månedersfristen skal begynne å løpe. Skattedirektoratet presiserer likevel i en påfølgende melding til skattekontorene at kravet om effektuert leiekontrakt opprettholdes, slik at utleier dermed innen 6 måneder må kunne framvise effektuerte leiekontrakter som grunnlagsdokumentasjon for tilbakegående avgiftsoppgjør.
 
Som en følge av dette kan utleiere innen eiendom fortsatt foreta et tilbakegående avgiftsoppgjør så lenge man får på plass avgiftspliktige leietakere i løpet av 6 måneder etter ferdigstillelse, men det virker likevel som om Skattedirektoratet fastholder innstrammingen ved å oppstille et krav om effektuerte  
 
Til slutt minnes det om at de omfattende dokumentasjonskravene vedrørende justeringsreglene fortsatt gjelder for tiltak på kapitalvarer, blant annet ved å holde en detaljert oversikt over bruken av lokalene gjennom året, samt at anskaffelseskostnanden spesifiseres for hver enkelt leietaker for den enkelte kapitalvare.
 
 
Øystein Vågsether
ADVOKATFULLMEKTIG MNA
 
Brækhus Dege Advokatfirma DA, Dronning Mauds gate 10, P.O. Box 1369 Vika, NO-0114 Oslo, Norway
Tel. +47 23 23 90 90, Dir. +47 23 23 90 30, Mob. + 47 95893509, Fax: +47 22 83 60 60, www.bd.no
www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61
FOLLO
Besøksadresse: Jernbaneveien 4
Postadresse: Postboks 76, 1401 Ski, Norway
Telefon: +47 64 91 41 41
Telefaks: +47 64 91 41 42

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container