Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

Arveavgiften fjernes fra 1.1.2014 – skattemessige konsekvenser

​Illustrasjonsfoto: istockphoto.com

Dersom den nye regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt, vil arveavgiften bli fjernet med virkning fra 1.1.2014. For visse eiendeler får de nye reglene også skattemessig betydning. For eiendom og personlig eiet virksomhet som arvelater/giver ikke kan selge skattefritt i dag, kan de nye reglene bety vesentlig høyere beskatning ved et senere salg på arvingen/gavemottagers hånd enn hva som er tilfellet etter dagens regler. For slike eiendeler kan det derfor være aktuelt å vurdere overføring til neste generasjon før årsskiftet.

For bolig eller fritidseiendom som arvelater/giver kan selge skattefritt frem til årsskiftet medfører de nye reglene at eventuell overføring til neste generasjon bør skje etter årsskiftet. Man vil da unngå arveavgift og skattemessig er det intet å tjene på overføring nå.

For aksjer/selskapsandeler medfører de nye reglene ingen endringer i forhold til dagens regler for så vidt gjelder beskatning ved senere salg. Om mulig bør man derfor vente til etter årsskiftet med en overføring til neste generasjon, slik at man unngår eventuell arveavgift.

Når man i dag mottar eiendom eller personlig eid næringsvirksomhet i avgiftspliktig arv eller gave, får man som hovedregel fastsatt en skattemessig inngangsverdi på det som mottas tilsvarende arveavgiftsgrunnlaget. Dette prinsippet kalles diskontinuitet og betyr at arvelater/givers skatteposisjoner er uten betydning for den senere beskatning på arvingen/gavemottagers hånd. Mottar man for eksempel en leilighet med verdi kr 3 000 000 i gave, vil kr 3 000 000 være mottagers skattemessige inngangsverdi ved et senere salg. Dersom mottager så selger leiligheten for kr 3 000 000 vil det følgelig ikke oppstå noen skattemessig gevinst. Dette gjelder uavhengig av hva som eventuelt betales i arveavgift ved ervervet.

Fra og med 1.1.2014 innføres kontinuitet som hovedregel ved den senere beskatning av det som mottas. Det medfører at arvelater/givers kostpris som hovedregel vil bli videreført på mottagers hånd, tilsvarende reglene vi allerede har for aksjer og selskapsandeler. Hvis vi i eksempelet over tenker oss at giver i sin tid kjøpte leiligheten for kr 2 000 000, så vil dette bli lagt til grunn ved beskatningen av mottagers senere salg. Selger mottager boligen for kr 3 000 000, så vil det bli en skattepliktig gevinst på kr 1 000 000. Skatten blir 27% = kr 270 000.
 
Det vil gjelde et praktisk meget viktig unntak for bolig og fritidsbolig, dersom arvelater eller giver kunne ha solgt skattefritt på dødsfalls- eller gavetidspunktet. På mottagers hånd skal det i så fall fastsettes ny inngangsverdi tilsvarende antatt salgsverdi på ervervstidspunktet. Denne verdien vil så bli lagt til grunn ved beskatningen av fremtidig salg.
 
Det vil også gjelde særlige regler for alminnelig gårdsbruk og skogbruk.
 
Det understrekes at vi allerede i dag har regler om skattemessig kontinuitet på aksjer og selskapsandeler. Fjerningen av arveavgift fra 1.1.2014 medfører at man om mulig bør vente med en eventuell overføring til neste generasjon til etter årsskiftet, slik at man unngår arveavgift.
 
Basert på ovennevnte er det særlig følgende eiendeler som man eventuelt bør vurdere å overføre til neste generasjon før årsskiftet:
 
·         Boligeiendom som man ikke bor i selv / ikke kan selge skattefritt
·         Fritidseiendom som man ikke benytter selv / ikke kan selge skattefritt
·         Næringseiendom eid personlig
·         Næringsvirksomhet eid personlig

Det understrekes at det ikke er noen automatikk i at det vil være lønnsomt å overdra ovennevnte eiendeler til neste generasjon før årsskiftet. En overføring før årsskiftet vil for det første medføre at det vil påløpe arveavgift (med mindre verdien ikke overstiger tilgjengelige fribeløp). For det andre vil lønnsomheten være avhengig av hva givers skattemessige inngangsverdi faktisk er. Endelig vil en overføring før årsskiftet ikke nødvendigvis være lønnsomt dersom fremtidig salg ikke er aktuelt i den nærmeste fremtid.

 
 // Kontakt:
 
Adv. Toralv Follestad
follestad@bd.no
 
Adv. Antonio Holstad
holstad@bd.no

 

 

www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61
FOLLO
Besøksadresse: Jernbaneveien 4
Postadresse: Postboks 76, 1401 Ski, Norway
Telefon: +47 64 91 41 41
Telefaks: +47 64 91 41 42

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container