Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

Arveavgift og skatt ved generasjonsskifte

​Advokat og partner Toralv Follestad (Foto: Marika Mørkestøl)
Det er valgår og et regjeringsskifte synes mer sannsynlig enn på lenge. Flere av de borgerlige partiene har programfestet at arveavgiften skal fjernes. Utsikten til å kunne foreta et generasjonsskifte uten arveavgift gjør dermed at mange nå avventer høstens valg. Uavhengig av hva som måtte skje med arveavgiften er det imidlertid grunn til å vurdere eierstrukturen i virksomheten ut fra skattemessige hensyn.
 
De fleste virksomheter av en viss størrelse er i dag organisert som et aksjeselskap. Skattereglene ved salg av aksjer er imidlertid forskjellige avhengig av om aksjene i virksomheten eies personlig eller via et (holding) selskap. Personlig eide aksjer vil bli gevinstbeskattet med 28% ved et eventuelt salg. Neste generasjon vil overta samme latente skatt som giver (kontinuitet).
 
Eies aksjene i virksomheten derimot via et (holding) selskap, kan holdingselskapet selge aksjene skattefritt. Det betyr at en eventuell gevinst vil kunne reinvesteres skattefritt av holdingselskapet. Den personlige eier beskattes kun ved uttak av utbytte eller ved salg av selve holdingselskapet.
 
Eies aksjene i virksomheten personlig medfører ovennevnte skatteforhold at det bør vurderes om det skal etableres en holdingstruktur. Det kan etableres skattefritt ved bruk av reglene om skattefri fisjon og fusjon. Man stifter et selskap (mor), som igjen stifter et datterselskap. Deretter fusjoneres det personlig eide selskapet som driver virksomheten inn i det nyetablerte datterselskapet, mot vederlagsaksjer i morselskapet. Morselskapet vil deretter kunne selge datterselskapet skattefritt.
 
Ovennevnte bør kun gjennomføres i samråd med rådgiver da det er flere «skjær i sjøen». Er et salg nært forestående vil transaksjonen kunne rammes av reglene om skattemessig gjennomskjæring.
 
 
Kontakt: Advokat og partner Toralv Follestad - follestad@bd.no // 99 56 85 65.
 
www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61
FOLLO
Besøksadresse: Jernbaneveien 4
Postadresse: Postboks 76, 1401 Ski, Norway
Telefon: +47 64 91 41 41
Telefaks: +47 64 91 41 42

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container