Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

Endringer i aksjeloven

28.06.2013
Med virkning fra 1. juli 2013 blir det enklere å stifte og drive et norsk aksjeselskap. I tillegg økes utbyttegrunnlaget og man vil kunne dele ut utbytte i perioden mellom årsslutt og vedtagelsen av årsregnskapet for fjoråret. Fra 1.1.2013 ble kravet til minimum aksjekapital redusert fra kr 100 000 til kr 30 000. Reglene som trer i kraft 1. juli er innebærer ytterligere forenkling og liberalisering av reglene for norske aksjeselskaper.
 
De viktigste endringene er i hovedtrekk som følger:
 
Stiftelse av AS

        ·         Kravet om åpningsbalanse oppheves. Følgelig kan alle aksjeselskaper som stiftes utelukkende
                med kontantinnskudd stiftes uten at en revisor må involveres
·         Færre krav til hva vedtektene må inneholde
 
Saksbehandling og organisasjon i et AS
 
·         Ingen krav til daglig leder eller mer enn ett styremedlem
·         Forenklede krav til avholdelse av generalforsamling. Hvis aksjonærene samtykker kan generalforsamling avholdes ved sirkulasjon av e-post eller per telefon
 
Mer fleksible regler for utdeling av utbytte
 
·         «Utbyttesperren» i perioden mellom årsslutt og vedtagelsen av årsregnskapet oppheves, slik at utbytte i denne perioden kan utdeles basert på foregående årsregnskap
·         Kravet om at selskapet må ha en egenkapital på 10% av balansesummen etter utbytteutdeling oppheves
·         Overkursfondet oppheves
·         Det skal ikke lenger gjøres fradrag for balanseført forskning og utvikling, goodwill og skattefordel
www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61
FOLLO
Besøksadresse: Jernbaneveien 4
Postadresse: Postboks 76, 1401 Ski, Norway
Telefon: +47 64 91 41 41
Telefaks: +47 64 91 41 42

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container