Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

Forbrukerinformasjon

BEREGNING AV SALÆR VED
ADVOKATTJENESTER TIL FORBRUKERE:
 
Med forbrukere menes fysiske personer som ikke handler som ledd i nærings-virksomhet, jf. markedsføringsloven § 5.
 
En advokats godtgjørelse kalles salær. Det er ingen tariffer eller faste satser for utføringen av oppdrag for forbrukere. Timeprisen avhenger bl.a. av advokatens spesialinnsikt og erfaring. Medgått tid i saksbehandlingen danner utgangspunktet for salærberegningen. Andre momenter som tas med i beregningen vil være oppdragets omfang og vanskelighetsgrad, hvilke økonomiske interesser som er involvert, hvor effektivt arbeidet organiseres samt sakens utfall.
 
Våre veiledende timepriser eks. 25 % merverdiavgift for advokattjenester i 2015 til forbrukere er:
 
kr 2.000 – 2.700,-       pr. time for arbeid utført av partner
kr 1.800 – 2.200,-       pr. time for arbeid utført av assosiert partner
kr 1.600 – 2.000,-       pr. time for arbeid utført av fast advokat
kr 1.200 – 1.500,-       pr. time for arbeid utført av advokatfullmektig
           
Det gjøres oppmerksom på at det – selv om man har fått et salæranslag ved oppdragets begynnelse – likevel kan komme tillegg dersom saken endrer karakter underveis. Fører oppdraget til en rettssak for domstolene vil dette medføre ekstra omkostninger.
 
Direkte utlegg og omkostninger i saken, for eksempel vil gebyrer til det offentlige komme i tillegg.
 
Dersom man har krav på fri rettshjelp vil salæret bli behandlet samsvarende med den offentlige salærsats for tiden kr 970,- pr. time + merverdiavgift = kr 1.212,50
 
Ytterligere informasjon om timepriser og beregning av salær kan gis av den advokat som behandler saken.
________________________________________________________________
 


ADVOKATFORENINGENS DISIPLINÆRUTVALG:

Advokatforeningens disiplinærutvalg (disiplinærutvalget) behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, jf. Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg § 2.

Hva behandles?
Advokatforeningens disiplinærutvalg (disiplinærutvalget) behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, jf. Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg § 2. Saker hvor det kreves erstatning fra den innklagde advokat, eller saker som hører innunder Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, kan ikke behandles av disiplinærutvalget

Disiplinærutvalget er obligatorisk førsteinstans for klager hvor advokaten er medlem av Advokatforeningen, eller hvor et ikke-medlem ønsker saken behandlet hos disiplinærutvalget som førsteinstans. Klagebehandlingen er gratis.
En beslutning avsagt av disiplinærutvalget kan påklages til Disiplinærnemnden.
 
Reaksjonsformene
Dersom disiplinærutvalget finner at en advokat har opptrådt rettsstridig, kan utvalget meddele advokaten en kritikk eller irettesettelse. I alvorlige tilfeller kan disiplinærutvalget meddele advokaten en advarsel.

Finner disiplinærutvalget at en advokat har krevd for høyt salær, kan utvalget fastsette nytt salær og pålegge innklaget advokat å betale det overskytende tilbake. Slike pålegg kan gjøres tvangskraftig ved å bringe dem inn for Disiplinærnemnden.

Dersom et disiplinærutvalg får mistanke om at det foreligger kritikkverdige forhold vedrørende advokatens forvaltning av klientmidler, skal Tilsynsrådet for advokatvirksomhet varsles. Dersom et disiplinærutvalg får mistanke om at det foreligger andre kritikkverdige forhold ved advokatvirksomheten, skal disiplinærutvalget vurdere om Advokatforeningens generalsekretæren bør varsles. Dersom generalsekretæren varsles, tar generalsekretæren stilling til hvordan saken skal behandles videre.

Kontaktinfo

Advokatforeningen har til sammen syv regionale disiplinærutvalg. Hvert utvalg har flere medlemmer som alle er advokater og oppnevnt av Advokatforeningens hovedstyre.

Postadresse:
Advokatforeningens disiplinærutvalg
Kristian Augusts gt. 9
0164 OSLO


Tlf. 22 03 50 50
E-post: post@advokatforeningen.no

 
Regler for god advokatskikk:
 
 _____________________________________________________________________
 

 

 
www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61
FOLLO
Besøksadresse: Jernbaneveien 4
Postadresse: Postboks 76, 1401 Ski, Norway
Telefon: +47 64 91 41 41
Telefaks: +47 64 91 41 42

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container