Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

Eiendom og entreprise

Eiendom og entreprise

Tjenester innen eiendom og entreprise har i over 80 år vært en av grunnpilarene i Brækhus Dege. Vi har mer enn 30 dedikerte eiendomsadvokater og -forvaltere, og har med det et av de største eiendomsmiljøene i Norge innen advokat- og forvaltningstjenester. 

 
Vi følger eiendomsbransjen tett og er aktive i bransjeforeninger og bransjesamlinger. Vi holder kurs og foredrag og har styreposisjoner og andre verv hos aktører i eiendomsbransjen Ved grundig bransjekunnskap gir vi klientene våre gode og kostnadseffektive tjenester.
 
Vår rådgivning dekker hele spekteret innenfor eiendoms- og entrepriserett, bl.a. kjøp, salg og utleie, planlegging, utvikling, omstrukturering og utbygging, ekspropriasjon, tomtefeste, tvisteløsning og forvaltning. Vi jobber med arkitekter og andre rådgivere som arbeider med nye og innovative løsninger. Vi kan også sette sammen større eller tverrfaglige team med advokater fra våre ulike fagavdelinger for sammensatt rådgivning om eiendom og skatt, avgift, arv, selskapsrett mv, også over landegrensene med samarbeidende advokater i flere internasjonale nettverk. For tiden bistår vi blant annet over 250 klienter i forbindelse med utbyggingen av ny E18.
 
 
Vi hjelper deg og din bedrift med kompetanseheving og løsninger på sentrale områder som:
 •   Kjøp og salg av næringseiendom (eiendomstransaksjoner), herunder due diligence
 •   Utvikling av bolig- og næringseiendom
 •   Infrastruktur og VA (vann- og avløp)
 •   Seksjonering/reseksjonering
 •   Plan- og byggesaker
 •   Mangelssaker og annen kjøperoppfølging ved salg av boliger
 •   Entreprisekontrakter – valg av kontraktsform, forhandlinger og tvister
 •   Næringsleie – forhandlinger, kontraktsinngåelse, fornyelse
 •   Ekspropriasjon og skjønnsprosess
 •   Tomtefeste og servitutter
 •   Eiendomsforvaltning
 •   Partneringavtaler og OPS (Offentlig privat samarbeid)
 •   Offentlige anskaffelser
 •   Skatterådgivning ved restruktureringer, nybygg og ombygging
 •   Merverdiavgift ved nybygg, ombygging og utleie
 •   Forhandlinger, tvisteløsning, rettssaker og voldgift
www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container