Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

Skatt og avgift

Brækhus Dege Advokatfirma Skatt og avgift
Illustrasjonsfoto: iStock

​Vår avdeling for Skatt og avgift består av advokater med spesiell kompetanse og erfaring innen selskapsrett, nasjonal og internasjonal skatterett, merverdiavgift og særavgifter.

 
Våre advokater har også inngående kunnskap innen regnskap og økonomi, samt kommersiell, bransjespesifikk erfaring som dekker et vidt spekter av forretningsområder.
Flere av våre advokater har også spesiell fagkunnskap vedrørende de særlige skatterettslige utfordringer som oppstår ved bruk av utenlandske leverandører av varer og tjenester, inkludert innleie av arbeidskraft. Vi bistår både utenlandske og norske virksomheter ved grenseoverskridende aktiviteter. Vårt datterselskap BD VAT and Tax Services AS er merverdiavgiftsrepresentant for en rekke utenlandske virksomheter.
 
 
Vi bistår jevnlig med:
•  Valg av organisasjonsform og konsernstruktur
•   Etablering av selskaper og filialer
•   Aksjonæravtaler og forkjøpsrettigheter
•   Fisjoner, fusjoner og restruktureringer
•   Konserninterne transaksjoner
•   Kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser
•   Ansvarlige lån og konvertible lån
•   Corporate governance
•   Styreansvar og granskning
•   Omdannelse, oppløsing og avvikling av selskaper
•   Kjøp og salg av selskaper eller virksomhet, fra tilretteleggingen, under forhandlinger, kontraktsutforming og «due diligence» frem til transaksjonen er gjennomført
•   Generasjonsskifter og arveavgift
•   Merverdiavgift, toll og særavgifter
•   Klage på ligningsbehandling
•   Rådgivning ifm skattlegging av poker i Norge
www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61
FOLLO
Besøksadresse: Jernbaneveien 4
Postadresse: Postboks 76, 1401 Ski, Norway
Telefon: +47 64 91 41 41
Telefaks: +47 64 91 41 42

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container