Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

Transaksjoner og selskapsrett

Vi bistår små og store, norske og utenlandske klienter innen alle bransjer i alle ledd av en transaksjon; fra planlegging til gjennomføring.

 
I tillegg til selskaps- og kontraktsrett, er skatte- og avgiftsrett, konkurranserett og arbeidsrett eksempler på områder som ofte er av stor betydning for transaksjonene og hvor vi kan tilby markedsledende kompetanse.
 
Vårt samarbeid med Crowe Horwath i Norge og internasjonalt gjør at vi også kan bistå med finansiell «Due Diligence» uavhengig av om transaksjonen skjer innenfor eller på tvers av Norges landegrenser.
 
 
Vi bistår jevnlig med:
•  Valg av organisasjonsform og konsernstruktur
•   Etablering av selskaper og filialer
•   Aksjonæravtaler og forkjøpsrettigheter
•   Fisjoner, fusjoner og restruktureringer
•   Konserninterne transaksjoner
•   Kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser
•   Ansvarlige lån og konvertible lån
•   Corporate governance
•   Styreansvar og granskning
•   Omdannelse, oppløsing og avvikling av selskaper
•   Kjøp og salg av selskaper eller virksomhet, fra tilretteleggingen, under forhandlinger, kontraktsutforming og «due diligence» frem til transaksjonen er gjennomført

 

www.bd.no
Oslo
Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 (inng. Ruseløkkv.)
Postadresse: Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Telefon: +47 23 23 90 90
Telefaks: +47 22 83 60 60
ASKER OG BÆRUM
Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 7
Postadresse: Postboks 216, 1300 Sandvika
Telefon: +47 67 21 69 00
Telefaks: +47 67 80 90 61

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev:

E-post:    advokat@bd.no

Følg oss på:Facebook LinkedIn

Org. nr.:    980 515 877 (Brækhus Dege Advokafirma DA)      980 691 519 (Brækhus Dege Eiendom AS)      975 801 179 (BD VAT and Tax Services AS)

© Brækhus Dege Advokatfirma DA
Designet av Design Container